Овог нэр: Амгаланбаатарын Аварзэд

Албан тушаал, цол хэргэм: ОУССТ-ийн эрхлэгч, АУ-ны доктор, дэд профессор

Хаяг: Эрдмийн сургуулийн 1 тоот өрөө, АШУҮИС

Утас: 99164258

И-мэйл: avarzed@mnums.edu.mn

Төгссөн сургууль: ЭМШУИС

Тэнхимд ажилласан жил : 11

Эрдэм шинжилгээний чиглэл, хамтын ажиллагаа: Бичил амь судлал, үүсгэгчийн эсрэг шинэ эмийн бэлдмэлийн судалгаа, хөрсний бактерийн гаралтай бохирдлын судалгаа

Төсөлт ажлууд:

“Tэмбүү төрөлхийн тэмбүүгийн оношилгоо, эмчилгээ, хүний нөөцийн чадамжид үнэлгээ хийх нь” сэдэвт төслийг эрүүл мэндийн яам, глобал сантай хамтарсан төсөлт ажил 2016-2017.

H.pylori-ийн өвөрмөц эсрэг бие илрүүлэх фермент холбоот эсрэг биеийн цомог үйлдвэрлэх технологи 2017-2019.

Шүд цоорлын эсрэг нян орлуулах болон пробиотик шинэ бүтээгдэхүүн гарган авах 2018-2020

OX40 агонистыг хавдрын хэсгийн дархлаа эмчилгээнд хэрэглэх нь 2019-2021.

Зааж буй хичээлүүд: Эрдэм шинжилгээний бүтээл туурвих аргазүй, судалгааны бичил амь судлал