Овог нэр: Нямжавын СҮМБЭРЗУЛ МD, PhD.

Албан тушаал, цол хэргэм: Профессор багш, АУ-ны доктор, Профессор

Ажлын байрны хаяг: АШУҮИС-ийн Эрдмийн сургууль, 08 тоот

И-мэйл:  sumberzul@mnums.edu.mn

Ажил эрхэлсэн байдал:

 • 1989 – 1990 Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сум. Хүн эмнэлгийн салбарын эрхлэгч эмч
 • 1990 – 1996 Анагаах Ухааны Их Сургуулийн Хүүхдийн өвчин судлалын тэнхимийн багш
 • 1996 – 2003 АУИС, ЭМШУИС-ийн Сургалтын албаны арга зүйч
 • 2003 – 2009 ЭМШУИС-ийн НЭМС-ийн Захирал
 • 2009 – 2013 ЭМШУИС-ийн Эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцаа эрхэлсэн дэд захирал
 • 2013. 01- 08 сар ЭМШУИС-ийн Захирлын үүрэг гүйцэтгэгч
 • 2013.08 – 2020.09 ЭМШУИС, АШУҮИС-ийн Боловсролын асуудал эрхэлсэн дэд захирал
 • 2020.10 – одоо АШУҮИС-ийн ЭС-ийн ЭСТ-ийн багш

Төгссөн сургууль:  Монгол Улсын АУДэС

Тэнхимд ажилласан жил: 2020 оны 10 сараас

Эрдэм шинжилгээний чиглэл:

 • Анагаах ухааны боловсрол судлал, НЭМ судлал, Хүүхдийн өвчин судлал, Дээд боловсрол судлал

Эрдэм шинжилгээний бүтээл:

 • Сурах бичиг, гарын авлага, ном товхимол 27, эрдэм шинжилгээний 70 өгүүлэл, үүнээс гадаадын сэтгүүлд 23 өгүүлэл хэвлүүлсэн, эрдэм шинжилгээний хурал чуулганд 82 илтгэл, үүнээс 28 илтгэл гадаадын хуралд хэлэлцүүлээд байна. SCOPUS documents – 8, H index – 6, Citation – 341.

Эрдэм шинжилгээний төсөл, судалгааны ажил:

 • Дотоодын болон олон улсын чанартай 13 судалгааны ажил, эрдэм шинжилгээний төслийн судлаач, үндсэн судлаач, төслийн удирдагч, зөвлөхөөр ажилласан туршлагатай. Одоо “UGAAR”  судалгааны төслийн зөвлөхөөр ажиллаж байна.

Төгсөлтийн сургалтанд зааж буй хичээл: Анагаах Ухааны Боловсрол Судлал

 • Эх хүүхдийн эрүүл мэнд