Мэдээллийн сан

HINARI        Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас анагаах ухааны болон био-анагаахын чиглэллийн томоохон хэвлэллийн байгууллагуудтай хамтран 20000 сэтгүүл, 64000 цахим ном, 110 бусад мэдээллийн эх үүсвэр болох мэдээллийн санг бий болгосон билээ. SPRINGER          Мэдлэг, мэдээлэл болон чанар нь Springer Science+Business Media-ийн бизнесийн тулгуур зарчим юм. Springer дэлхийн хамгийн алдартай шинжлэх…

Дэлгэрэнгүй