Танилцуулга

 

АШУҮИС-ийн Эрдмийн сургууль

Эрдмийн сургууль нь АШУҮИС-н Захирлын үүрэг гүйцэтгэгчийн 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/135 тоот тушаалын дагуу Эрдмийн сургууль гэсэн бүтцээр ажиллах болсон. Эрдмийн сургууль нь Доктор, Магистрын зэргийн сургалтыг Анагаах Ухаан, Уламжлалт Анагаах Ухаан, Нийгмийн Эрүүл Мэнд, Нүүр Ам Судлал, Био-Анагаах Ухаан, Сувилахуй, Эм зүйн чиглэлээр сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна.

Эрдмийн сургууль нь тэнхимийн сургалт болон онлайн сургалтын тэнхим гэсэн бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.