СЁХ-н хороо – Зөвшөөрөл

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хороо


 • Ёс зүйн зөвшөөрөл:

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

   1. Зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл -1%
   2. Бүрдүүлсэн материалын танилцуулга-15% (Загварыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.)
   3. Судалгааны ажлын арга аргачлал -15% (Нэг нүүрэнд багтаах)
   4. Эмнэлзүйн судалгаа бол таниулсан зөвшөөрлийн хуудас-15% (Загварыг ЭНД ДАРЖ харна уу.)
   5. Судалгаа хийх байгууллага, эмнэлгийн зөвшөөрөл бүхий албан тоот-1%
   6. Хурлын протокол: Судалгааны ажлын арга аргачлал баталсан тэнхимийн хурлын протокол (Магистрантууд), бүрэлдэхүүн сургуулийн эрдэмтдийн зөвлөлийн хурлын протокол (Докторантууд болон төслийн баг) -1%
   7. Гадны байгууллагатай хамтарсан буюу санхүүжилт авч буй бол тухайн байгууллагын ёс зүйн хяналтын хорооны зөвшөөрлийн хуулбар


Жич: 2-р, 3-р, 4-р материалыг PDF- оруулан сар болгоны нэг дэх долоо хоногийн БААСАН гаригт (СЁЗХХ-ны гишүүдэд) irb.group@mnums.edu.mn хаягаар илгээнэ үү
– Хурал болох өдөр материалыг нүхтэй хавтсанд хийж гишүүд бүрд тарааж өгнө.
Тайлбар: Ёс зүйн хороонд хураалгах материалыг буцаан олгохгүй болно.