Магистр | 2018 – 2019 оны НАМРЫН ЭЛСЭЛТ: /Эмнэлзүйн ангиуд/

Үндсэн суурь хичээлийн хуваарь:

Хичээлийн нэр Даваа Мягмар  Лхагва Пүрэв  Баасан 
1 Эпидемиологи  Анги хэсэг  М101-М113 /НЭМ-108.109 д орохгүй/
Хугацаа Лекц X/08-X/17, X/18- X/29 Дадлага
Цаг  18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10
Хичээл   орох өрөө № 139
Шалгалт  X/30
2 Биостатистик  Анги  М101-М113 /НЭМ-108.109 д орохгүй/
Хугацаа Лекц  XI/31 – XII/05,  Дадлага XII/06 -XII/24 
Цаг  15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00
Хичээл   орох өрөө № 139
Шалгалт   XII/25
3 Англи хэл Анги  М101-М113 
Хугацаа XII/26 – I/17
Цаг  18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
Хичээл   орох өрөө № 304  № 308  № 309   № 310  № 312 
Шалгалт  I/18
4 Судалгааны арга зүй Анги  М101-М113 /НЭМ-108.109 д орохгүй/
Хугацаа Лекц  I/21-I/24,  Дадлага I/25-II/22 
Цаг  15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00
Хичээл   орох өрөө № 139
Шалгалт   II/25
5 Судалгааны ажлын ёс зүй Анги  М101-М113
Хугацаа Лекц  III/04-III/05,  Дадлага III/06-III/21
Цаг  15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00
Хичээл   орох өрөө № 139
Шалгалт   III/22

Мэргэжлийн суурь хичээлийн хуваарь:

Хичээлийн нэр Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 Хүүхдийн чих хамар хоолой судлал Анги Намрын M104 -M107
Хугацаа Лекц IV/04-IV/05  Дадлага IV/06- IV/10
Цаг 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10
Хичээлийн өрөө № 140
Шалгалт IV/11
2 Элэгний архаг үрэвсэлийн оношлогоо эмчилгээний хандлага  Анги Намрын M104 -M107
Хугацаа Лекц IV/12-IV/15  Дадлага IV/16-IV/19
Цаг 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10
Хичээлийн өрөө № 140
Шалгалт IV/22
3 Тархины шигдээс харвалт  Анги Намрын M104 -M107
Хугацаа Лекц IV/23-IV/24 Дадлага IV/24-IV/29
Цаг 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10
Хичээлийн өрөө № 140
Шалгалт IV/30
4 Зүрх судлал  Анги Намрын M104 -M107
Хугацаа Лекц V/01-IV/02  Дадлага V/03-V/08
Цаг 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10
Хичээлийн өрөө № 140
Шалгалт V/09
5 Дотоод шүүрэл судлал  Анги Намрын M104 -M107
Хугацаа Лекц V/10-V/13  Дадлага V/14-V/17
Цаг 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10
Хичээлийн өрөө № 140
Шалгалт V/20
6 Эмнэлзүйн харилцаа, харилцааны ур чадвар  Анги Намрын M104 -M107
Хугацаа Лекц V/21-V/22 Дадлага V/23-V/27
Цаг 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10
Хичээлийн өрөө № 140
Шалгалт V/28
7 Хөнөөл бага мэс засал  Анги Намрын M104 -M107
Хугацаа Лекц V/29-V/30 Дадлага VI/03-VI/06
Цаг 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10
Хичээлийн өрөө № 140
Шалгалт VI/07
8 Уушги судлал  Анги Намрын M104 -M107
Хугацаа Лекц VI/10-VI/11  Дадлага VI/12-VI/17
Цаг 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10
Хичээлийн өрөө № 140
Шалгалт VI/18
9 Эрдэс усны тэнцвэр  Анги Намрын M104 -M107
Хугацаа Лекц VI/19-VI/20  Дадлага VI/21-VI/27
Цаг 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10
Хичээлийн өрөө № 140
Шалгалт VI/28
10 Хүүхдийн өвчний оношилгоо, эмчилгээний хандлага Анги Намрын M104 -M107
Хугацаа Лекц IX/02-IX/03  Дадлага IX/04-IX/09
Цаг 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10 18.00-21.10
Лекц Дадлага орох өрөө № 140
Шалгалт IX/10