СЁЗХ-н хорооны үйл ажиллагааг зохицуулах журам

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хороо


 

 

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны үйл ажиллагааг зохицуулах журам

[pdf-embedder url=”http://graduate.mnums.edu.mn/wp-content/uploads/2017/11/2017.01.23-juram.pdf” title=”2017.01.23 juram”]