Жинхэнэ хамгаалалтад орсны дараа бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 

Магистрын сургалтын төгсөлт


Жинхэнэ хамгаалалтад орсон суралцагч нь дараах материалыг бүрдүүлж ЭМСА-нд өгнө. Бүрдүүлэх материалыг хамгаалалтад орсны дараа 7 хоногийн дотор бүрдүүлж өгнө.

   1. Жинхэнэ хамгаалалтын хурлын протокол
   2. Хамгаалуулах зөвлөлийн тогтоол /1,2,3,4/
   3. Шүүмж /ажлын 5 хоногийн дотор/
   4. Суралцагчийн анкет /Зурагтай/
   5. Бакалаврын диплом болон хавсралтын хуулбар
   6. Удирдагч, Зөвлөх, Шүүмжлэгч багшийн ОВОГ, НЭР, ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ЦОЛ, АЛЬ БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАДАГ, АЛБАН ТУШААЛ, РЕГИСТРИЙН ДУГААР, ХААН БАНКНЫ ДАНС, УТАСНЫ ДУГААР зэргийг шивж өгнө.
   7. Илтгэх хуудас /10 хоногийн дотор/. ЭНД ДАРЖ загвар файл татаж авна уу.
   8. Голч дүнгийн хуудас
   9. Магистрын ажлын дэвтэр хураалгах
   10. Номын сангийн бичиг /14 хоногийн дотор/.
   11. gtc@mnums.edu.mn хаяг руу доорх мэдээллийг илгээх
    • Диплом хамгаалсан сэдвийг монгол, англи хэл дээр файлаар илгээх.
    • Indesign программ дээр ОВОГ, НЭР, СЭДЭВ-ийг Уйгаржин монгол бичгээр бичүүлэн илгээх.
   12. Хувцасны түрээсний мөнгө /Гардуулах ёслолд оролцох тохиолдолд урьд өдөр нь өгнө/

Бүрдүүлэх материалын жагсаалтыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу.