Ёс зүйн хороо

 

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хороо


 • Ёс зүйн зөвшөөрөл:

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

   1. Зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл -1%
   2. Бүрдүүлсэн материалын танилцуулга-15% (Загварыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.)
   3. Судалгааны ажлын арга аргачлал -15% (Нэг нүүрэнд багтаах)
   4. Эмнэлзүйн судалгаа бол таниулсан зөвшөөрлийн хуудас-15% (Загварыг ЭНД ДАРЖ харна уу.)
   5. Судалгаа хийх байгууллага, эмнэлгийн зөвшөөрөл бүхий албан тоот-1%
   6. Хурлын протокол: Судалгааны ажлын арга аргачлал баталсан тэнхимийн хурлын протокол (Магистрантууд), бүрэлдэхүүн сургуулийн эрдэмтдийн зөвлөлийн хурлын протокол (Докторантууд болон төслийн баг) -1%
   7. Гадны байгууллагатай хамтарсан буюу санхүүжилт авч буй бол тухайн байгууллагын ёс зүйн хяналтын хорооны зөвшөөрлийн хуулбар


Жич: 2-р, 3-р, 4-р материалыг PDF- оруулан сар болгоны нэг дэх долоо хоногийн БААСАН гаригт (СЁЗХХ-ны гишүүдэд) irb.group@mnums.edu.mn хаягаар илгээнэ үү
– Хурал болох өдөр материалыг нүхтэй хавтсанд хийж гишүүд бүрд тарааж өгнө.
Тайлбар: Ёс зүйн хороонд хураалгах материалыг буцаан олгохгүй болно.


 • Ёс зүйн дүгнэлт:   

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

   1. Ёс зүйн дүгнэлт гаргахыг хүссэн өргөдөл-1%
   2. Диссертаци-1% (дүгнэлт гаргах гишүүнд өгөх)
   3. Судалгааны явцын болон төгсгөлийн шатны товч тайлан-1%
   4. Судалгааны ёс зүйн асуудалтай холбоотой товч танилцуулга-1%
   5. Гарын үсэг бүхий таниулсан зөвшөөрлийн хуудсууд
   6. Ёс зүйн зөвшөөрөл авсан хурлын тэмдэглэл-1%
   7. Магистрант бол тэнхимийн хурлын протокол, Докторант бол эрдэмтдийн зөвлөлийн эцсийн дүнг хэлэлцсэн хурлын протокол-1%
   8. Судалгаа хийсэн нь үнэн, ёс зүйн зөрчил үгүй бүхий байгууллага, эмнэлгийн албан тоот-1%
   9. Мэдэгдэх хуудас (Хурал болохоос 5-10 өдрийн өмнө бүрдүүлэх материалын хамт нарийн бичгийн даргаас авна )


Жич: – 3-р болон 4-р материалыг PDF- оруулан сар болгоны нэг дэх долоо хоногийн БААСАН гаригт СЁЗХХ гишүүдэд) irb.group@mnums.edu.mn хаягаар илгээнэ үү.
– Хурал болох өдөр материалыг нүхтэй хавтсанд хийж нарийн бичгийн даргад хураалгах
Тайлбар: Ёс зүйн хороонд хураалгах материалыг буцаан олгохгүй болно.


 

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны үйл ажиллагааг зохицуулах журам