2020-2021 оны намрын магистр, докторын элсэлтийн шалгалтын дүн

2020-2021 оны намрын магистр, докторын элсэлтийн шалгалтын дүн.

Дүнгийн хэсэгт ТЭНЦСЭН тэмдэглэлтэй элсэгчид 2020 оны 09 сарын  22-ны өдрөөс 09 сарын 24-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл АШУҮИС-н Эрдмийн сургуулийн №08 тоотод дараах материалыг бүрдүүлж бүртгүүлнэ үү.

Бүрдүүлэх материал:

  1. Элсэхийг хүссэн өргөдөл / Зөвхөн гараар бичнэ үү./
  2. АнкетЭНД ДАРЖ татаж авах (зааврын дагуу бөглөх)
  3. 3х4 хэмжээний цээж зураг 3 хувь
  4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  5. Бакалаврын диплом нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар /Англи, Монгол хавсралтын хамт/
  • Докторантурт бүртгүүлэх бол магистрын дипломын хуулбар, эх хувийн хамт
  1. Сургалтын төлбөр төлсөн баримт /СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙГ 100% ТӨЛЖ БАРАГДУУЛЖ ЭЛСЭЛТИЙН ТУШААЛД ХАМРАГДАН ҮНДСЭН СУРАГЧ БОЛНО. СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР ДУТУУ БОЛ МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХГҮЙГ АНХААРНА УУ./

Сургалтын төлбөр төлөх данс:

Хаан банк- 5031813390

Гүйлгээний утга:

Магитcр:( код 102, элсэгчийн Регистрийн дугаар, овог нэр, утасны дугаар)

Доктор:(код 103, элсэгчийн Регистрийн дугаар, овог нэр, утасны дугаар)

Магистрантур- 2.732.400 төгрөг

Докторантур- 3.339.600 төгрөг

Шифр Дүн
ms1001 Тэнцсэн
ms1002 Тэнцсэн
ms1003 Тэнцсэн
ms1004 Тэнцээгүй
ms1005 Тэнцээгүй
ms1007 Тэнцсэн
ms1008 Тэнцсэн
ms1009 Тэнцээгүй
ms1010 Тэнцсэн
ms1011 Тэнцсэн
ms1012 Тэнцсэн
ms1013 Тэнцсэн
ms1014 Тэнцсэн
ms1015 Тэнцээгүй
ms1017 Тэнцсэн
ms1018 Тэнцсэн
ms1019 Тэнцээгүй
ms1020 Тэнцээгүй
ms1021 Тэнцсэн
ms1022 Тэнцсэн
ms1023 Тэнцсэн
ms1024 Тэнцээгүй
ms1026 Тэнцсэн
ms1027 Тэнцсэн
ms1028 Тэнцсэн
ms1029 Тэнцээгүй
ms1030 Тэнцсэн
ms1031 Тэнцсэн
ms1032 Тэнцээгүй
ms1033 Тэнцээгүй
ms1034 Тэнцсэн
ms1035 Тэнцсэн
ms1036 Тэнцсэн
ms1037 Тэнцээгүй
ms1040 Тэнцээгүй
ms1041 Тэнцээгүй
ms1042 Тэнцсэн
ms1043 Тэнцсэн
ms1044 Тэнцсэн
ms1046 Тэнцсэн
ms1047 Тэнцсэн
ms1048 Тэнцсэн
ms1049 Тэнцээгүй
ms1050 Тэнцсэн
ms1051 Тэнцсэн
ms1052 Тэнцсэн
ms1053 Тэнцсэн
ms1054 Тэнцсэн
ms1055 Тэнцээгүй
ms1056 Тэнцээгүй
ms1057 Тэнцсэн
ms1058 Тэнцсэн
ms1059 Тэнцсэн
ms1060 Тэнцээгүй
ms1061 Тэнцээгүй
ms1062 Тэнцээгүй
ms1063 Тэнцээгүй
ms1064 Тэнцээгүй
ms1065 Тэнцсэн
ms1066 Тэнцээгүй
ms1067 Тэнцээгүй
ms1068 Тэнцээгүй
ms1069 Тэнцсэн
ms1070 Тэнцсэн
ms1071 Тэнцээгүй
ms1072 Тэнцээгүй
ms1073 Тэнцсэн
ms1074 Тэнцээгүй
ms1075 Тэнцээгүй
ms1076 Тэнцээгүй
ms1077 Тэнцээгүй
ms1078 Тэнцсэн
ms1079 Тэнцээгүй
ms1081 Тэнцсэн
ms1082 Тэнцээгүй
ms1083 Тэнцээгүй
ms1084 Тэнцсэн
ms1085 Тэнцээгүй
ms1086 Тэнцсэн
ms1087 Тэнцээгүй
ms1088 Тэнцээгүй
ms1089 Тэнцсэн
ms1090 Тэнцээгүй
ms1092 Тэнцсэн
ms1093 Тэнцээгүй
ms1094 Тэнцсэн
ms1095 Тэнцсэн
ms1096 Тэнцсэн
ms1097 Тэнцсэн
ms1098 Тэнцсэн
ms1099 Тэнцээгүй
ms1100 Тэнцээгүй
ms1101 Тэнцээгүй
ms1102 Тэнцээгүй
ms1103 Тэнцээгүй
ms1105 Тэнцээгүй
ms1106 Тэнцсэн
ms1107 Тэнцээгүй
ms1108 Тэнцсэн
ms1109 Тэнцээгүй
ms1110 Тэнцсэн
ms1111 Тэнцсэн
ms1112 Тэнцсэн
ms1113 Тэнцсэн
ms1114 Тэнцсэн
ms1115 Тэнцээгүй
ms1116 Тэнцээгүй
ms1117 Тэнцээгүй
ms1118 Тэнцээгүй
ms1119 Тэнцсэн
ms1120 Тэнцээгүй
ms1122 Тэнцсэн
ms1123 Тэнцээгүй
ms1124 Тэнцсэн
ms1125 Тэнцээгүй
ms1126 Тэнцсэн
ms1127 Тэнцээгүй
ms1128 Тэнцээгүй
ms1129 Тэнцээгүй
ms1130 Тэнцээгүй
ms1131 Тэнцээгүй
ms1132 Тэнцээгүй
ms1133 Тэнцээгүй
ms1134 Тэнцээгүй
ms1135 Тэнцээгүй
ms1136 Тэнцээгүй
ms1137 Тэнцээгүй
ms1138 Тэнцээгүй
ms1139 Тэнцээгүй
ms1140 Тэнцээгүй
ms1141 Тэнцсэн
ms1142 Тэнцсэн
ms1143 Тэнцсэн
ms1144 Тэнцсэн
ms1145 Тэнцсэн
ms1148 Тэнцсэн
ms1149 Тэнцсэн
ms1150 Тэнцээгүй
ms1151 Тэнцсэн
ms1152 Тэнцсэн
ms1153 Тэнцээгүй
ms1154 Тэнцсэн
ms1155 Тэнцсэн
ms1156 Тэнцсэн
ms1157 Тэнцсэн
ms1158 Тэнцээгүй
ms1159 Тэнцсэн
ms1160 Тэнцсэн
ms1161 Тэнцсэн
ms1162 Тэнцсэн
ms1163 Тэнцээгүй
ms1164 Тэнцээгүй
ms1166 Тэнцсэн
ms1167 Тэнцээгүй
ms1169 Тэнцсэн
ms1170 Тэнцээгүй
ms1171 Тэнцээгүй
ms1172 Тэнцсэн
ms1173 Тэнцсэн
ms1174 Тэнцсэн
ms1175 Тэнцсэн
ms1176 Тэнцсэн
ms1177 Тэнцээгүй
ms1178 Тэнцсэн
ms1179 Тэнцсэн
ms1180 Тэнцээгүй
ms1181 Тэнцсэн
ms1182 Тэнцсэн
ms1183 Тэнцээгүй
ms1184 Тэнцсэн
ms1185 Тэнцсэн
ms1186 Тэнцсэн
ms1187 Тэнцсэн
ms1188 Тэнцсэн
ms1189 Тэнцсэн
ms1190 Тэнцээгүй
ms1191 Тэнцээгүй
ms1192 Тэнцсэн
ms1193 Тэнцээгүй
ms1194 Тэнцээгүй
ms1195 Тэнцсэн
ms1196 Тэнцээгүй
ms1198 Тэнцсэн
ms1199 Тэнцээгүй
ms1200 Тэнцээгүй
ms1201 Тэнцсэн
ms1202 Тэнцээгүй
ms1205 Тэнцээгүй
ms1206 Тэнцээгүй
ms1207 Тэнцсэн
ms1208 Тэнцсэн
ms1209 Тэнцээгүй
ms1210 Тэнцээгүй
ms1214 Тэнцээгүй
ms1215 Тэнцээгүй
ms1216 Тэнцсэн
ms1217 Тэнцээгүй
ms1218 Тэнцээгүй
ms1219 Тэнцээгүй
ms1220 Тэнцээгүй
ms1221 Тэнцээгүй
ms1223 Тэнцээгүй
ms1224 Тэнцсэн
ms1226 Тэнцээгүй
ms1227 Тэнцсэн
ms1229 Тэнцээгүй
ms1230 Тэнцээгүй
ms1232 Тэнцсэн
ms1234 Тэнцээгүй
ms1236 Тэнцээгүй
ms1237 Тэнцээгүй
ms1238 Тэнцсэн
ms1239 Тэнцсэн
ms1240 Тэнцсэн
ms1243 Тэнцсэн
ms1244 Тэнцсэн
ms1245 Тэнцээгүй
ms1246 Тэнцээгүй
ms1247 Тэнцээгүй
ms1248 Тэнцээгүй
ms1249 Тэнцсэн
ms1250 Тэнцсэн
ms1252 Тэнцсэн
ms1253 Тэнцээгүй
ms1254 Тэнцээгүй
ms1255 Тэнцээгүй
ms1256 Тэнцсэн
d2001 Тэнцээгүй
d2002 Тэнцсэн
d2003 Тэнцээгүй
d2004 Тэнцсэн
d2005 Тэнцсэн
d2006 Тэнцсэн
d2007 Тэнцсэн
d2008 Тэнцээгүй
d2009 Тэнцээгүй
d2010 Тэнцсэн
d2011 Тэнцсэн
d2012 Тэнцсэн
d2013 Тэнцсэн
d2014 Тэнцсэн
d2015 Тэнцээгүй
d2016 Тэнцээгүй
d2017 Тэнцээгүй
d2019 Тэнцсэн
d2020 Тэнцсэн
d2021 Тэнцсэн
d2022 Тэнцсэн
d2023 Тэнцээгүй
d2024 Тэнцээгүй
d2025 Тэнцсэн
d2026 Тэнцсэн
d2027 Тэнцсэн
d2028 Тэнцсэн
d2029 Тэнцсэн
d2030 Тэнцсэн
d2031 Тэнцсэн
d2032 Тэнцсэн
d2033 Тэнцсэн
d2034 Тэнцээгүй
d2035 Тэнцээгүй
d2036 Тэнцсэн
d2037 Тэнцсэн
d2038 Тэнцсэн
d2039 Тэнцсэн
d2040 Тэнцээгүй
d2041 Тэнцсэн
d2042 Тэнцсэн
d2043 Тэнцсэн
d2044 Тэнцсэн
d2045 Тэнцсэн
d2047 Тэнцсэн
d2048 Тэнцээгүй
d2049 Тэнцээгүй
d2050 Тэнцээгүй
d2053 Тэнцсэн
d2054 Тэнцээгүй
d2055 Тэнцсэн
d2057 Тэнцсэн
d2058 Тэнцээгүй
d2059 Тэнцсэн
d2060 Тэнцсэн
d2061 Тэнцээгүй
d2062 Тэнцсэн
d2063 Тэнцсэн
d2064 Тэнцсэн
d2065 Тэнцээгүй
d2066 Тэнцсэн
d2068 Тэнцээгүй
d2069 Тэнцээгүй
d2070 Тэнцээгүй
d2071 Тэнцсэн
d2072 Тэнцсэн
d2073 Тэнцсэн
d2074 Тэнцсэн
d2075 Тэнцээгүй
d2076 Тэнцсэн
d2077 Тэнцээгүй
d2078 Тэнцсэн
d2079 Тэнцсэн
d2080 Тэнцсэн
d2081 Тэнцээгүй
d2082 Тэнцсэн
d2083 Тэнцээгүй
d2084 Тэнцсэн
d2085 Тэнцээгүй
d2086 Тэнцсэн
d2087 Тэнцээгүй
d2088 Тэнцсэн
d2090 Тэнцсэн
d2091 Тэнцээгүй
d2092 Тэнцсэн
d2093 Тэнцсэн
d2095 Тэнцээгүй
d2096 Тэнцсэн
d2097 Тэнцээгүй
d2098 Тэнцсэн
d2099 Тэнцээгүй
d2101 Тэнцсэн
d2102 Тэнцсэн
d2103 Тэнцсэн
d2104 Тэнцсэн
d2105 Тэнцсэн
d2106 Тэнцсэн
d2107 Тэнцээгүй
d2108 Тэнцээгүй
d2109 Тэнцээгүй
d2111 Тэнцээгүй
d2112 Тэнцээгүй
d2113 Тэнцээгүй
d2114 Тэнцээгүй
d2115 Тэнцээгүй
d2116 Тэнцээгүй
d2117 Тэнцээгүй
d2118 Тэнцсэн

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *