АНАГААХЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛИЙН МАГИСТР, ДОКТОРЫН СУРГАЛТАНД ЭЛСҮҮЛЭХ ЗАРЛАЛ

Элсүүлэх х ү сэгчдийн  анхааралд :
2020-2021 хичээлийн Жилийн оны нам рын улирлын магистр, докторын сургалтын элсэлт 2020 оны 09 сарын 02-ны өдрөөс эхлэн 09 сарын 16-өдөр хүртэл ны graduate.mnums.edu.mn веб хаягаар онлайнаар бүртгэнэ.
Бүртгүүлэх бол  ЭНД ДАРЖ  бүртгүүлнэ.

 

 

2020-2021 хичээлийн Жилийн оны нам рын улирлын магистр, сургалтанд элсэлт докторын авах Хэрэв чиглэл Хэрэв үү д 
Мэргэжлийн чиглэл (хөтөлбөр) Сургалтын төрөл (жилээр)
Эмнэлзүйн Анагаах ухаан  Магистр  Доктор
1 Ерөнхий мэргэжлийн анагаах ухаан 2 3
2 Эмнэлзүйн анагаах ухаан 2 3
3 Дотрын өвчин судлал 2 3
4 Хүүхдийн анагаах ухаан 2 3
5 Мэс засал 2 3
6 Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээ, яаралтай тусламж 2 3
7 Арьсны өвчин судлал 2 3
8 Анагаах ухааны хор судлал 2 3
9 Халдварт өвчин судлал 2 3
10 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн өвчин 2 3
11 Хавдар судлал 2 3
12 Сэтгэцийн эрүүл мэнд 2 3
13 Мэдрэлийн өвчин судлал 2 3
14 Нүдний эмгэг судлал 2 3
15 Чих, хамар хоолойн эмгэг судлал 2 3
16 Гэмтэл согог судлал, гэмтлийн мэс засал 2 3
17 Хөдөлгөөн засал 2 3
18 Ахуй засал 2 3
19 Нярай судлал 2 3
20 Өсвөр үе судлал 2 3
21 Ам тэнссэн үеийн анагаах ухаан 2 3
22 Лабораторын оношлогоо 2 3
23 Эмчилгээ ба нөхөн сэргээх анагаах ухаан 2 3
Био-Анагаах ухаан
1 Патологи 2 3
2 Морфологи 2 3
3 Физиологи 2 3
4 Дархлаа судлал 2 3
5 Удам зүй / Хүний генетик / 2 3
6 Бичил амь судлал 2 3
7 Молекул биологи 2 3
8 Эс судлал 2 3
9 Шүүхийн анагаах ухаан 2 3
10 Спортын анагаах ухаан 2 3
11 Био-Анагаах 2 3
Сувилахуй
1 Сувилахуй 2 3
2 Нярай хүүхдийн сувилахуй 2 3
3 Мэс заслын сувилахуй 2 3
4 Сэргээн засах эмчилгээний сувилахуй 2 3
5 Уламжлалт анагаах ухааны сувилахуй 2 3
6 Хавдрын сувилахуй 2 3
7 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 2 3
8 Нүүр амны сувилахуй 2 3
9 Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуй 2 3
Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэл
1 Нийгмийн эрүүл мэнд 2 3
2 Орчин ба хөдөлмөрийн эрүүл мэнд 2 3
3 Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага 2 3
4 Тархвар судлал 2 3
Нүүр ам судлал
1 Нүүр ам судлал 2 3
2 Нүүр амны согог, гажиг засал 2 3
3 Эрүү нүүрний мэс засал 2 3
Уламжлалт Анагаах Ухаан
1 Уламжлалт анагаах ухаан 2 3
2 Зүү төөнө засал 2 3
Эм зүй
1 Эм зүй 2 3
Анагаах ухааны боловсрол судлал
1 Анагаах ухааны боловсрол судлал 2 3

 

АНГЛИ ХЭЛ болон МЭРГЭЖЛИЙН шалгалтыг тус тус ЦАХИМААР авна. 

 

Шалгалтын хуваарь:

А. Англи хэлний шалгалтын хуваарь

Суралцах төрөл Шалгалт авах газар Шалгалт авах өдөр Шалгалтын

хугацаа

1 Танхимын магистрын сургалт

http://elearning.mnums.edu.mn/

цахим шалгалт

2020.09.18

 

09:00

/шалгалт 1:30 минут үргэлжилнэ/

2 Докторын сургалт

http://elearning.mnums.edu.mn/

цахим шалгалт

2020.09.18

 

09:00

/шалгалт 1:30 минут үргэлжилнэ/

Б. Мэргэжлийн хичээлийн шалгалтын хуваарь  

Сургалтын төрөл Шалгалтын тестийн чиглэл Шалгалт авах өдөр Шалгалт өгөх хугацаа
 

 

 

 

1

Танхимын магистрын сургалт

 

Докторын сургалт

Эмнэлзүйн анагаах ухаан 2020.09.18

 

11:00

/шалгалт 1:30 минут үргэлжилнэ/

Био-Анагаах ухаан
Нийгмийн эрүүл мэнд
Уламжлалт анагаах ухаан
Нүүр ам судлал
Сувилахуй
Эм зүй
Анагаах ухааны боловсрол судлал

http://elearning.mnums.edu.mn/

цахим шалгалт

Элсэлтийн шалгалтын хариу

2020.09.21 өдөр www.graduate.mnums.edu.mn

вэб хуудсанд тавигдана.

Шалгалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг бүртгэх хаагдсаны дараа буюу 9-р сарын 17-ны өдөр / www.graduate.mnums.edu.mn/  МЭДЭГДЭХ БОЛНО.

 

           

ЭРДМИЙН СУРГУУЛИЙН ЭРДМИЙН СУРГАЛТЫН ТЭНХИМ

Холбоо барих утас: 11-320623

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *