Эрдмийн сургуулийн магистр, докторын танхимийн сургалт

Эрдмийн сургуулийн магистр, докторын танхимийн сургалт нь БСШУ-ны сайдын А370 тушаалаар батлагдсан индексийн дагуу магистрант, докторантыг элсүүлж, тухайн индексийг хариуцсан мэргэжлийн тэнхим дээрээ индексийн дагуух хичээлийг үзэж судлан судалгааны ажил хийж, хийсэн судалгааны ажлынхаа дагуу нэг сэдэвт бүтээл туурвин магистр, докторын зэрэг хамгаалдаг. Доорхи индексийн дагуу доктор, магистрын сургалтанд элсэн суралцах боломжтой.

 

 

 

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *