Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 1 сарын ээлжит хурал

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны ээлжит хурал 2020 оны 1-р сарын 17-ны 14:00 цагт Эрдмийн сургуулийн 9 тоот өрөөнд болно.

Дүгнэлт гаргуулах хүмүүс 2020.01.13,14-ны өдрүүдэд ЭС-ийн №8 тоот өрөөнөөс бүрдүүлэх материалын  хамт ирж МЭДЭГДЭХ ХУУДСАА авна уу.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *