ДОКТОР | Анагаах Ухааны Боловсрол Судлал хичээл

2019-2020 оны намрын элсэлтийн докторын анагаах ухааны боловсрол судлал хичээлийн эрх нээгдсэн тул хичээлийг судлана уу.

Докторын АУБС -ын хичээлийн явц дутуу байгаа бол үргэлжлүүлэн судлана уу.

elearning.mnums.edu.mn хяагаар орно уу.

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *