Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 12 сарын ээлжит хурал

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны ээлжит хурал 2019 оны 12-р сарын 20-ны 14:00 цагт Эрдмийн сургуулийн №3 тоот өрөөнд болно.

2019 оны 12-р сарын 17 хүртэл цахимаар бүртгүүлсэн хүмүүс 12-р сарын ээлжит хурлаар орно. Тус хурлаар орж ДҮГНЭЛТ гаргуулах хүмүүс бүрдүүлэх материалын хамт 2019 оны 12-р сарын 16,17-ны өдрүүдэд Эрдмийн сургуулийн 8 тоот өрөөнөөс ирж МЭДЭГДЭХ ХУУДАС авна уу.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *