Магистр | 2018-2019 оны хаврын элсэлтийн эмнэлзүйн чиглэлүүдийн мэргэжлийн хичээлийн хуваарь

Мэргэжлийн хичээлийн хуваарь:

Эмнэлзүйн чиглэлээр суралцаж буй магистрант ЭНД ДАРЖ  хуваарийг үзнэ

Био-Анагаахын чиглэлээр суралцаж буй магистрант ЭНД ДАРЖ хуваарийг үзнэ.

Уламжлалт анагаах ухааны чиглэлээр суралцаж буй магистрант ЭНД ДАРЖ хуваарийг үзнэ.

Нүүр ам судлалын чиглэлээр суралцаж буй магистрант ЭНД ДАРЖ хуваарийг үзнэ.

Эм зүйн чиглэлээр суралцаж буй магистрант ЭНД ДАРЖ хуваарийг үзнэ.

Сувилахуйн чиглэлээр суралцаж буй магистрант ЭНД ДАРЖ хуваарийг үзнэ.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *