2019-2020 оны элсэлт | ДОКТОР, МАГИСТРЫН АНГИ ХЭСГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Докторын анги хэсгийн мэдээллийг ЭНД ДАРЖ авна уу?
Магистрын анги хэсгийн мэдээллийг ЭНД ДАРЖ авна уу?

 

Шинэ элсэгчид дараах зааварчилгааг даган хуваарийг харж байна уу?

Graduate.mnums.edu.mn хаягаар нэвтрэн орж төгсөлтийн сургалт цэсний хичээлийн хуваарь гэсэн хэсэгт дарна.

 

Хуваарь хэсэгт нэвтэрснээр өөрийн элссэн жил, улирал дээр дарж хуваариа харна.

 

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *