1-р дамжааны Магситрантуудын мэргэжлийн болон үндсэн хичээлийн хуваарь гарсанХичээлийн хуваарь гарсан

  • 2016-2017 оны Хаврын элсэлтийн 1-р дамжааны Мэргэжлийн хичээлийн хуваарь,
  • 2017-2018 оны Намрын элсэлтийн 1-р дамжааны Үндсэн хичээлүүдийн хуваарь
  • гарсан тул Хичээлийн хуваарь хэсгээс харна уу.    Share:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *