Магистрантуудын анхааралд | Анагаах Ухааны Боловсрол Судлал хичээл

2018-2019 оны намрын элсэлтийн магистрантуудын АУБС-ын хичээл 2019 оны 5 сарын 22-оос цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдана.

Өмнөх АУБС-ын цахим хичээлийг 2019 оны 03 сарын 20-ноос зохион байгуулж эхэлсэн бөгөөд хичээлийн үргэлжлэх хугацаанд тооцуулж амжаагүй элсэлтийн суралцагчдын дахин сургалт 2019 оны 5 сарын 22-оос цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдана.

Энэ хугацаанд хичээлийг судалж дуусаагүй тохиолдолд дараагийн удаа төлбөртэй нөхөхийг анхаарна уу.

Тайлбар. Өмнөх нээлттэй хугацаанд 2 модулийн аль нэгийг гүйцэтгэсэн бол энэ удаа зөвхөн дутуу модулийг нөхөн үзэх боломжтой. 

 

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *