Магистрын сургалт | 2018-2019 оны намрын элсэлтийн НЭМ-ийн Мэргэжлийн хичээлийн хуваарь

Магистрын сургалт | 2018-2019 оны намрын элсэлтийн НЭМ-ийн чиглэлийн Мэргэжлийн хичээлийн хуваарь гарсан.

Хичээл 2019.04.22 -оос орж эхлэнэ. НЭМ, Тархвар судлалын чиглэлийн Биостатистик хичээл НЭМ-ийн 3 давхарт компьютерийн лабораторид лекц эхлэнэ.

Хуваарийг Graduate.mnums.edu.mn -> төгсөлтийн сургалт -> хуваарь цэснээс харна.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *