Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 03 сарын ээлжит хурал

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 03 сарын ээлжит хурал 2019.03.22-ны 14:00 цагт 238 тоот өрөөнд болно.
Хуралд 2019.03.21 хүртэл бүртгүүлсэн хүмүүс орно.
Дүгнэлт гаргуулах хүмүүс бүрдүүлэх материалын хамт 2019.03.18-19ны өдрүүдэд 232 тоот өрөөнөөс авна уу.
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *