Анагаах ухааны боловсрол судлал | 2017-2018 оны Намрын 2-р дамжаа /М201-М207, М210-М213/, 2017-2018 оны Хаврын 1-р дамжаа /М121-М129/

2017-2018 оны Намрын 2-р дамжаа /М201-М207, М210-М213/ 
2017-2018 оны Хаврын 1-р дамжаа /М121-М129/ ны нийт магистрантуудын анхааралд :
Анагаах ухааны боловсрол судлал –  хичээлийн Удиртгал хичээл 2019 оны 03 сарын 20-ны 15:00 цагаас АШУҮИС-ийн №111 тоот лекцийн танхимд болох тул бүх энэ хичээлд суух магистрантууд заавал ирнэ үү.
1. Удиртгал хичээлийн зочин лекц
2. Цахим сургалтын төвөөс хичээлийн зохион байгуулалттай холбоотой танилцуулга хийнэ.
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *