ЁС ЗҮЙН ХОРОО | 12 сарын ээлжит хурал

ЁС ЗҮЙН ХОРОО | 12 сарын ээлжит хурал 2018 оны 12 сарын 21 -ны 14:00 цагаас 238 тоот өрөөнд болно.

Мэдэгдэх хуудас авах хүмүүс 2018 оны 12 сарын 17-18 -ны өдрүүдэд 322 тоот өрөөнөөс авна уу.

Жич: бүрдүүлэх материалын хамт

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *