Судалгааны ёс зүйн хяналтын хороо | 2018.11.16 -н хурал

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хороо | 2018.11.16 -н хурал

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 2018.11.16 -н 14:00 цагт болох хурал №238-д биш АУТНС-н №505 тоотод болохоор болж өөрчлөгдлөө.
Хуралд оролцох судлаачид хурлын материал болон хурлын төлбөрөө бэлтгэн АУТНС-н №505 тоотод 14:00 цагт ирнэ үү.
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *