НЭМ-н магистрантуудын хичээлийн хуваарь

Төгсөлтийн сургалт:

НЭМ-н магистрантуудын хичээлийн хуваарь

2017-2018 оны хаврын элсэлтийн М126 , 2018-2019 оны намрын элсэлтийн М108, М109 хэсгийн суралцагчид 10 сарын 15-н 18:00 цагт АУТ номын сангийн №505 Биостатистикийн хичээл эхэлнэ. 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *