Зүрх судлалын элсэлтийн шалгалтын дүн

Төрөлжсөн сургалт:
Зүрх судлалын элсэлтийн шалгалтын дүн
3006
81
Тэнцсэн
3014
70
Тэнцсэн
3012
61
Тэнцсэн
3021
59
Тэнцсэн
3001
52
Тэнцсэн
3002
52
Тэнцсэн
3003
52
Тэнцсэн
3005
49
Тэнцсэн
3004
48
Тэнцээгүй
3007
44
Тэнцээгүй
3019
44
Тэнцээгүй
3023
43
Тэнцээгүй
Тэнцсэн элсэгчид 2018.10.04 өдөр АШУҮИС-ийн 322 тоотод доорх материалуудыг бүрдүүлэн авчирч өгнө үү.
Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтанд
бүрдүүлэх материалууд
  1. Анкет / Блог хаягаас татаж  авна/
  2. Суралцуулахыг хүссэн өргөдөл
  3. Бакалаврын болон резиденсийн диплом, Лицензийн хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах
  4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  5. Зураг 2 хувь
  6. Сургалтын төлбөр-960000₮
Хаан банкны АШУҮИСургуулийн 5031813390 тоот дансанд  тушаана. Гүйлгээний код 105
  1. Үйл ажиллагааны төлбөр 96000₮.
Хаан банкны АШУҮИСургуулийн 5031813390 тоот дансанд  тушаана. Гүйлгээний код 108
  1. Бүртгэлийн хураамж -15000₮
Хаан банкны АШУҮИСургуулийн 5031813390 тоот дансанд  тушаана. Гүйлгээний код 107
Баримтан дээр регистрийн дугаар, овог нэр, гүйлгээний код, утасны дугаарыг заавал бичнэ.
Гүйлгээний код өөр өөр байгааг анхаарч зааврын дагуу тушаана уу.
  1. Бүрэн болсон материалыг нүхтэй архивын хавтасанд хийж ирнэ.

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *