Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт

Төрөлжсөн сургалт:
Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн хангалтгүй байгаа тул 2018.10.05 өдөр АШУҮИС-ийн 140 тоотод 15:00 цагт дахин шалгалт зохион байгуулагдахаар болсон.
Бүртгэлийн хураамжаа төлөөд орсон элсэгчид дахин шалгалтанд төлбөргүй орно.
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *