Магистрын сургалт: 2016-2017 хавар, 2017-2018 намрын элсэлтийн хичээлийн хуваарь.

Төгсөлтийн сургалт:

НЭМ-ийн магистрантуудын анхааралд

  • 2016-2017 хаврын элсэлтийн Нийгмийн Эрүүл Мэнд, Эрүүл Мэндийн Бодлого Удирдлага

  • 2017-2018 намрын элсэлтийн Нийгмийн Эрүүл Мэнд, Эрүүл Мэндийн Бодлого Удирдлага, Орчин ба Хөдөлмөрийн Эрүүл мэнд мэргэжлийн ангиудын Мэргэжлийн суурь хичээл, Мэргэшүүлэх хичээлүүдийн хуваарь гарсан. 

Хичээлийн хуваарь хэсгээс хуваарийг үзнэ үү. /ЭНД ДАРЖ хуваарь харах./

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *