Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн

Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн

60% буюу түүнээс дээш оноо авсан элсэгчид тэнцсэн.
Тэнцсэн элсэгчид 2018.09.25-ны өдөр АШУҮИС-н 322 тоотод материал бүрдүүлэн бүртгүүлнэ үү.
Шифр Оноо
1001 72
1002 61
1005 54
1007 73
1008 54
1009 52
1010 49
1012 78
1017 86
1018 56
1019 61
1022 80
1025 60
1026 61
1027 77
1028 76
1029 60
1032 71
1033 48
1034 66
1035 67
1036 38
1041 69
1042 41
1045 72
1046 62
1048 72
1049 56
1051 69
1052 83
1053 79
1056 55
1057 51
1059 84
1060 29
1061 73
1062 52
1063 51
1065 84
1066 76
1067 48
1070 62
1071 51
1072 73
1073 61
1074 62
1075 63
1076 67
1078 90
1084 33
1085 49
1086 64
Share:

2 thoughts on “Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн

Leave a Reply to Охиноо Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *