Хөтөлбөрийн агуулга нөхөн багц цагийн сургалтын бүртгэл 2018-09-04 нд эхэлнэ.

Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтын бүртгэл

2018-09-04 нд эхэлнэ.

Share:

2 thoughts on “Хөтөлбөрийн агуулга нөхөн багц цагийн сургалтын бүртгэл 2018-09-04 нд эхэлнэ.

  1. Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цаг гэдэгт яг ямар хөтөлбөрийн тухай яригдаж байна вэ

  2. Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цаг гэдэгт яг ямар хөтөлбөрийн тухай яригдаж байна вэ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *