Тайлан хамгаалалтын хуваарь

Төгсөлтийн дараах үндсэн мэргэшлийн /Резиденсийн/ сургалт:

2016 оны намрын элсэлтийн төгсөх 2-р дамжааны суралцагчдын тайлан хамгаалалтын хуваарь

Share:

2 thoughts on “Тайлан хамгаалалтын хуваарь

  1. Удиртгал хичээл бичих холбоосыг байршуулж өгөөч, заавартай нь. хайгаад олдоггүй ээ

  2. Удиртгал хичээл бичих холбоосыг байршуулж өгөөч, заавартай нь. хайгаад олдоггүй ээ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *