Био-Анагаахын 2018 оны мэргэшсэн мэргэжилтэний хаврын төгсөгчдийн онол, дадлагын шалгалтийн хуваарь

Био-Анагаахын 2018 оны хаврын төгсөгчдийн онолын шалгалт 2018 оны 4 сарын 19-д 15цагт 238 тоотод болно.

Дадлагын шалгалт 2018 оны 4 сарын 24-д 14цагаас эмнэлзүйн ур чадварын төвд болно

Share:

2 thoughts on “Био-Анагаахын 2018 оны мэргэшсэн мэргэжилтэний хаврын төгсөгчдийн онол, дадлагын шалгалтийн хуваарь

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *