Резиденсийн сургалт: Эмнэлзүйн дархлаа судлал чиглэлээр сонгон судлах хичээлийн бүртгэл явагдаж байна.

Резиденсийн сургалтын сонгон судлах хичээлийн “Эмнэлзүйн дархлаа судлал” сэдэвт сургалт нийт 3 удаа зохион байгуулагдана. Нэг удаагийн сургалтад 50 суралцагч хамрагдах боломжтой. Онлайнаар бүртгүүлсний дараа эхний 50 суралцагчийн тоонд багтсан эсэхээ ЭНД ДАРЖ шалгана уу. Бүртгэлийн эхний 50-д багтсан суралцагчид зарлагдсан хугацаанд ирж сургалтад хамрагдана уу.
ЭНД ДАРЖ онлайнаар бүртгүүлнэ үү.


Эхний ээлжийн сургалт 2018 оны 01 сарын 31-нд эхэлнэ.

Хичээл заах багш:

                АУ-н доктор, профессор С.Цогтсайхан

                АУ-н доктор Л.Энхсайхан

Бүртгэлийн хугацаа:

                2018/01/24 – 2018/01/25

Нэг удаад хамрагдах суралцагчийн тоо:

                50 суралцагч.

Сургалт эхлэх:

                01 сарын 31-нд 16:00 цагт /Бичил амь дархлаа судлалын тэнхимийн 439 тоот/


Хоёр дахь ээлжийн сургалт 02 сарын 05-нд эхэлнэ.

Хичээл заах багш:

                АУ-н доктор, профессор С.Цогтсайхан

                АУ-н доктор Л.Энхсайхан

Бүртгэлийн хугацаа:

                2018/01/29 – 2018/01/30

Нэг удаад хамрагдах суралцагчийн тоо:

                50 суралцагч.

Сургалт эхлэх:

                02 сарын 05-нд 16:00 цагт /Бичил амь дархлаа судлалын тэнхимийн 439 тоот/


Гурав дахь ээлжийн сургалт 02 сарын 08-нд эхэлнэ.

Хичээл заах багш:

                АУ-н доктор, профессор С.Цогтсайхан

                АУ-н доктор Л.Энхсайхан

Бүртгэлийн хугацаа:

                2018/02/05 – 2018/02/06

Нэг удаад хамрагдах суралцагчийн тоо:

                50 суралцагч.

Сургалт эхлэх:

                02 сарын 08-нд 16:00 цагт /Бичил амь дархлаа судлалын тэнхимийн 439 тоот/

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *