Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 12 сарын ээлжит хурал

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны ээлжит хурал 2019 оны 12-р сарын 20-ны 14:00 цагт Эрдмийн сургуулийн №3 тоот өрөөнд болно. 2019 оны 12-р сарын 17…

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны ээлжит хурал: 10 сарын 19

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны ээлжит хурал Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 2018-2019 оны хичээлийн жилийн 2 дахь хурал 10 сарын 19-нд 14:00 цагт 238 тоот өрөөнд…

СЁЗХХ: Дүгнэлт гаргуулах судлаачид мэдэгдэх хуудас авна уу

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны ээлжит хурал Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 2018-2019 оны хичээлийн жилийн 1 дэхь хурал 09 сарын 21-ний хурлаар дүгнэлт гаргуулах судлаачид ДҮГНЭЛТ…

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны ээлжит хурал: 09 сарын 21

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны ээлжит хурал Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 2018-2019 оны хичээлийн жилийн 1 дэхь хурал 09 сарын 21-нд 14:00 цагт 238 тоот өрөөнд…

Ёс зүйн хяналтын хороо: 2018-06-22 хурлын тэмдэглэл

Ёс зүйн хяналтын хороо: 2018-06-22 хурлын тэмдэглэл   2018 оны 06 сарын 22-ны өдрийн хурлын тэмдэглэл гарсан. ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Ёс зүйн хяналтын хороо: 2018-06-08 хурлын тэмдэглэл

Ёс зүйн хяналтын хороо: 2018-06-08 хурлын тэмдэглэл 2018 оны 06 сарын 08-ны өдрийн ёс зүйн хяналтын хорооны хурлын тэмдэглэлийг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу.

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны ээлжилт хурал 2018.06.22-ны 14:00 цагт 238 тоот өрөөнд болно.

АНАГААХЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬ СУДАЛГААНЫ ЁС ЗҮЙН ХЯНАЛТЫН ХОРОО   Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны VI сарын ээлжит хурал 2018.06.22-ны 14:00 цагт 238…

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны VI сарын ээлжит хурал 2018.06.08-ны 14:00 цагт 238 тоот өрөөнд болно.

АНАГААХЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬ СУДАЛГААНЫ ЁС ЗҮЙН ХЯНАЛТЫН ХОРОО   Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны VI сарын ээлжит хурал 2018.06.08-ны 14:00 цагт 238…

2018 оны 06 сарын 08 Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны хурал болно

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны ээлжит хурал Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны ээлжит хурал 06 сарын 08-нд 14:00 цагт 238 тоот өрөөнд болно. Хуралд бүртгүүлэх…

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны V сарын ээлжит хурал 2018.05.18-ны 14:00 цагаас 238 тоот өрөөнд болно.

АНАГААХЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬ СУДАЛГААНЫ ЁС ЗҮЙН ХЯНАЛТЫН ХОРОО Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны V сарын ээлжит хурал 2018.05.18-ны 14:00 цагаас 238 тоот…