Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 1 сарын ээлжит хурал

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны ээлжит хурал 2020 оны 1-р сарын 17-ны 14:00 цагт Эрдмийн сургуулийн 9 тоот өрөөнд болно. Дүгнэлт гаргуулах хүмүүс 2020.01.13,14-ны өдрүүдэд…

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 11 сарын ээлжит хурал

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны ээлжит хурал 2019 оны 11-р сарын 22-ны 14:00 цагт Эрдмийн сургуулийн №3 тоот өрөөнд болно. 2019 оны 11-р сарын 20…

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны хурал

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны ээлжит хурал 2019 оны 10-р сарын 18-ны 14:00 цагт Эрдмийн сургуулийн 3 тоот өрөөнд болно.  

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 10 сарын ээлжит хурал

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны ээлжит хурал 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны 14:00 цагт болно. Дүгнэлт гаргуулах хүмүүс 2019 оны 10 дугаар сарын 14-15-ны…

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 06 сарын ээлжит хурал

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны ээлжит бус хурал 2019 оны 06-р сарын 21-ны 14:00 цагт 238 тоот өрөөнд болно. Дүгнэлт гаргуулах хүмүүс бүрдүүлэх материалын хамт…

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 05 сарын ээлжит хурал

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны ээлжит хурал 2019 оны 05-р сарын 24-ны 14:00 цагт 238 тоот өрөөнд болно. 2019 оны 05-р сарын 20 хүртэл цахимаар…

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 04 сарын ээлжит хурал

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 04 сарын ээлжит хурал 2019.04.19-ны 14:00 цагт 238 тоот өрөөнд болно. Хуралд 2019.04.18 хүртэл бүртгүүлсэн хүмүүс орно. Дүгнэлт гаргуулах хүмүүс…

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 03 сарын ээлжит хурал

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 03 сарын ээлжит хурал 2019.03.22-ны 14:00 цагт 238 тоот өрөөнд болно. Хуралд 2019.03.21 хүртэл бүртгүүлсэн хүмүүс орно. Дүгнэлт гаргуулах хүмүүс…

Судалгааны ёс зүйн хорооны хурал | Мэдэгдэх хуудсаа 2 сарын 18, 19 -ны өдрүүдэд 232 тоотоос ирж авна уу

Судалгааны ёс зүйн хорооны хурлаар 2019 оны 1 сарын 19 -өөс 2 сарын 21 -ний 13:00 цаг хүртэл хугацаанд бүртгүүлсэн магистрант, докторантууд орох болно. Судалгааны…

Судалгааны ёс зүйн хорооны хурал | 2019 оны 2 сарын ээлжит хурал

Судалгааны ёс зүйн хорооны хурлаар 2019 оны 1 сарын 19 -өөс 2 сарын 21 -ний 13:00 цаг хүртэл хугацаанд бүртгүүлсэн магистрант, докторантууд орох болно. Судалгааны…