Элсэлтийн зар, мэдээ

2017-2018 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын элсэлт дууссан.