Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт

Төрөлжсөн сургалт: Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын элсэлтийн шалгалтыг 2018.10.01 өдөр АШУҮИС-ийн 140 тоотод 15.00 цагаас авна. Шалгалтанд ирэхдээ Бүртгэлийн хураамж төлсөн…

Төрөлжсөн мэргэшил, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын элсэлтийн шалгалт авах чиглэлүүд

Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт: Төрөлжсөн мэргэшил, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын элсэлтийн шалгалт авах чиглэлүүд Төрөлжсөн мэргэшил, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд дараах чиглэлүүдээр элсэн суралцагчдаас 2018.10.02 өдөр АШУҮИС-ийн 111…

Төрөлжсөн мэргэшил болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын дараах чиглэлүүдээр элсэгчид 2018 оны 10.01 өдөр АШУҮИС-ийн 322 тоотод доорх материалуудыг бүрдүүлэн авчирч өгнө үү.

Төрөлжөн мэргэшлийн сургалт: Төрөлжсөн мэргэшил болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын дараах чиглэлүүдээр элсэгчид 2018 оны 10 сарын 01 өдөр АШУҮИС-ийн 322 тоотод доорх материалуудыг бүрдүүлэн авчирч…

Био-Анагаахын 2018 оны мэргэшсэн мэргэжилтэний хаврын төгсөгчдийн онол, дадлагын шалгалтийн хуваарь

Био-Анагаахын 2018 оны хаврын төгсөгчдийн онолын шалгалт 2018 оны 4 сарын 19-д 15цагт 238 тоотод болно. Дадлагын шалгалт 2018 оны 4 сарын 24-д 14цагаас эмнэлзүйн…

Био-Анагаахын 2018 оны хаврын мэргэшсэн мэргэжилтний төгсөгчдийн тайлан хамгаалалт

Био-Анагаахын төрөлжсөн мэргэжлээр төгсөгчдийн тайлан хамгаалалт 2018 оны 4 сарын 16-д 14цагт 238 тоотод болно. Хэсэг тус бүрийн хэсгийн ахлагч нар ангийнхаа нийт суралцагчдийн дэвтэрийг…