Суралцагчдад түгээмэл тохиолдох тулгамдсан асуултуудад хариулт өгөх хэсэг

Түгээмэл асуулт 1: Магистр болон докторын сургалтад элсэн суралцахын тулд ямар шаардлага хангасан байх хэрэгтэй вэ?

  • Магистрын хөтөлбөрт элсэгч нь бакалаврын боловсрол, эсвэл түүнтэй дүйцэх боловсролын зэрэгтэй, бакалаврын голч дүн 2.5 (75%) -аас багагүй байна.
  • Докторын хөтөлбөрт элсэгч нь шинжлэх ухааны магистрын боловсрол, эсвэл түүнтэй дүйцэх боловсролын зэрэгтэй, магистрын голч дүн нь 3.0 (80%) -аас багагүй байна.
  • Магистр, докторын хөтөлбөрт элсэгч нь тухайн нарийвчилсэн судлагдахууны хүрээнд Эрдмийн сургуулиас боловсруулсан элсэлтийн шалгалтын шаардлагыг хангасан байна.

Түгээмэл асуулт 2: Магистр, докторын сургалтын элсэлт хэзээ явагддаг вэ?

  • Эрдмийн сургууль нь жилд хоёр удаа магистр болон докторын элсэлт авдаг бөгөөд намар, хавар гэсэн улиралд элсэлт авдаг.
  • Намрын элсэлт 9 сард элсэлтийн бүртгэл эхэлж 10 сараас хичээл орж эхэлдэг.
  • Хаврын элсэлт 3 сард элсэлтийн бүртгэл эхэлж 4 сараас хичээл орж эхэлдэг.

Түгээмэл асуулт 3: Магистр, докторын сургалтын төлбөр хэд вэ?

  • Магистрын 1-р дамжаа 2,732,400₮, 2-р дамжаа 2,346,000₮
  • Гадаад оюутан 1-р дамжаа 2,790$, 2-р дамжаа 2,790$
  • Докторын 1-р дамжаа 3,339,600₮, 2-р дамжаа 2,898,000₮, 3-р дамжаа 2,898,000₮
  • Гадаад оюутан 1-р дамжаа 2,990$, 2-р дамжаа 2,990$, 3-р дамжаа 2,990$

Түгээмэл асуулт 4: Бичиг баримт гээгдүүлсэн тохиолдолд ямар арга хэмжээ авах вэ?