Шинжлэх ухаанд шинэ мэдлэг бүтээх, инноваци үүсгэх, хамт олныг удирдах чадвартай, шилдэг, судлаач, эрдэмтдийг бэлтгэн, шилдэг оюутан, тэргүүлэх багш нарын бүрэлдэхүүнтэй судалгаанд суурилсан үлгэр жишээ сургууль байхад оршино.