Албан тушаал, цол хэргэм:       Дэд профессор багш, АУ-ны доктор, дэд профессор

Ажлын байрны хаяг: АШУҮИС-ийн Эрдмийн сургууль, 08 тоот

И-мэйл: bolorsaikhan@mnums.edu.mn

Ажил эрхэлсэн байдал:

 • 1999-2001 он     ЭНЭШТ эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч
 • 2003-2007 он   ЧЭМН хүний нөөцийн менежер
 • 2007-2021 он    АШУҮИС, ЗХШҮА-д ахлах арга зүйч, ЧБА, ХШҮГ-ын дарга
 • 2021 оноос       ЭС-ийн ЭСТ-ийн дэд профессор багшаар

БОЛОВСРОЛ

 • 1992-1998 он     АУИС хүний их эмч
 • 1999-2001 он     ЭХЭМҮТ, Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч
 • 2003-2005 он     ЭМШУИС НЭМ-ийн магистр
 • 2005 он ЭМХҮТ, Эрүүл мэндийн удирдах ажилтан мэргэжил олгох сургалт
 • 2008-2012 он     АУ-ны докторын зэрэг,  ЭМШУИС
 • 2010-2012 он     Нүдний резидентийн сургалт
 • 2016 он Багшлах эрхийн сургалт
 • 2017 он Үндэсний шинжээч бэлтгэх сургалт

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ

 • 2009 он Сингапурын Наняань Политехникийн сургууль, Чанарын нэгдсэн удирдлагын чиглэлээр
 • 2011 он БНУУ-ын Semmelweis их сургууль, Дээд боловсролын чанарын удирдлагын чиглэлээр
 • 2014 он Японы Токушима их сургууль, Зуны сургалт
 • 2016 он Боннын Их сургууль, ХБНГУ-ын ASIIN, Олон улсын магадлан итгэмжлэлийн чиглэл
 • 2018 он      Хонконгын их сургууль “Дээд боловсролын маргааш” сургалт
 • 2020 он     Харвардын их сургуультай хамтран зохион байгуулсан “Training to Clinicians” сургалт гм.

Эрдэм шинжилгээний чиглэл:

 • Анагаах ухааны боловсрол судлал, Анагаах ухааны ёс зүй, НЭМ судлал, Дээд боловсрол судлал

Эрдэм шинжилгээний бүтээл:

 • Ном 5, хэвлүүлсэн өгүүлэл: гадаад 5, дотоод 36, хэлэлцүүлсэн илтгэл: гадаад 10, дотоод 70, гарын авлага – 6, ЭША-ын удирдагчаар: магистрын 4, эрдэм шинжилгээний ажлын зөвлөхөөр: магистрын 4, цахим магистр 26, докторын ажлын шүүмжлэгч: PhD1, магистрын 4, цахим магистр 10, зохиогчийн эрх 4 тус бүр бүтээж туурвисан.

Эрдэм шинжилгээний төсөл, судалгааны ажил:

 • 2010 онд СХЗГ-ын Чанарын удирдлагын тогтолцоо (ISO 9001)-ны стандартчиллын техникийн хорооны гишүүнээр ажиллан “Чанарын удирдлагын тогтолцоо-шаардлага” MNS ISO 9001:2010 стандартыг боловсруулж батлуулсан.
 • Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны А/406 тоот тушаалаар батлагдсан “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм” боловсруулах ажлын хэсэгт ажилласан.
 • “Дээд боловсролын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шаардлага шалгуур үзүүлэлт” боловсруулсан.  Уг бүтээлээр Оюуны өмчийн газрын №8016 тоот зохиогчийн эрх
 • Дээд боловсролын байгууллагын эрэмбэ тогтоох шалгуур үзүүлэлт, бүтэц, хувийн жинг боловсруулсан.
 • Монгол Улсын “Үндэсний мэргэшлийн хүрээ” ажлын хэсэгт гишүүнээр ажиллаж МУ-ын Алсын хараа 2050, Боловсролын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөнд хэрэгжүүлэхээр уг бүтээл нь тусгагдсан.