АЛСЫН ХАРАА Үндэсний болон бүс нутгийн хэмжээнд тэргүүлэгч, ахисан түвшний судалгааны платформ, боловсролын инноваци хосолсон судалгааны сургууль болно. ЭРХЭМ ЗОРИЛГО Эрдмийн сургуулийн эрхэм зорилго нь шинжлэх ухаанд шинэ мэдлэг бүтээх, инноваци үүсгэх, хамт олныг удирдах чадвартай судлаач, эрдэмтдийг бэлтгэдэг, шилдэг оюутан, тэргүүлэх багш нарын бүрэлдэхүүнтэй судалгаанд суурилсан үлгэр жишээ сургууль байхад оршино. СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА…

Шинжлэх ухаанд шинэ мэдлэг бүтээх, инноваци үүсгэх, хамт олныг удирдах чадвартай, шилдэг, судлаач, эрдэмтдийг бэлтгэн, шилдэг оюутан, тэргүүлэх багш нарын бүрэлдэхүүнтэй судалгаанд суурилсан үлгэр жишээ сургууль байхад оршино.

Үндэсний болон бүс нутгийн хэмжээнд тэргүүлэгч, ахисан түвшний судалгааны платформ, боловсролын инноваци хосолсон сургууль болон хөгжих